Archive for the ‘Tuyển dụng’ Category

­ Công ty TNHH Truyền Thông Sài Gòn Co.op – kênh bán hàng qua truyền hình HTVCo.op. Có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Vị trí Yêu cầu Số lượng Chuyên viên Kinh doanh -       Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh   Read More ...

Vị trí Yêu cầu Số lượng Chuyên viên Mua hàng và Kinh doanh Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh Vi tính: bằng A, Anh văn: bằng B Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực mua hàng và kinh doanh 01 năm   Read More ...

      Công ty TNHH Truyền Thông Sài Gòn Co.op – kênh bán hàng qua truyền hình HTVCo.op. Có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Vị trí Yêu cầu Số lượng Chuyên viên Mua hàng Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị   Read More ...

Công ty TNHH Truyền Thông Sài Gòn Co.op – kênh bán hàng qua truyền hình HTVCo.op. Có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Vị trí Yêu cầu Số lượng Chuyên viên Mua hàng -       Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh-         Read More ...